Language of document : ECLI:EU:C:2019:1109


 


 Ordonanța Curții (Camera a noua) din 19 decembrie 2019 – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

(Cauza C679/19)(1) 

„Trimitere preliminară – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Uniunea Europeană – Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 – Domeniu de aplicare –Articolele 63 și 65 TFUE – Libera circulație a capitalurilor – Transportul unor importante sume de numerar la intrarea sau ieșirea de pe teritoriul unui stat membru – Obligația de declarare – Sancțiuni – Amendă și confiscarea în beneficiul statului a sumei nedeclarate peste 10 000 de euro – Proporționalitate”

1.      Libera circulație a capitalurilor și libertatea plăților – Controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Uniunea Europeană – Regulamentul nr. 1889/2005 – Obligația de declarare – Conținut – Posibilitatea statelor membre de a aplica controale naționale privind mișcările de numerar din cadrul Uniunii – Admisibilitate

[art. 65 TFUE; Regulamentul nr. 1889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului, considerentul (3) și art. 1 alin. (2) și art. 3 alin. (1)]

(a se vedea punctele 21, 22, 24 și 25)

2.      Libera circulație a capitalurilor și libertatea plăților – Restricții – Obligația de a declara sume importante în numerar care intră sau care ies de pe teritoriul unui stat membru – Reglementare națională care prevede o amendă și confiscarea sumei nedeclarate care depășește 10 000 de euro în cazul nerespectării unei astfel de obligații – Încălcarea principiului proporționalității – Inadmisibilitate

[art. 63 și 65 TFUE; Regulamentul nr. 1889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 3 și art.  9 alin. (1)]

(a se vedea punctele 34-39 și dispozitivul)

Dispozitivul

Articolele 63 și 65 TFUE trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări a unui stat membru care, pentru a sancționa neîndeplinirea obligației de declarare a sumelor importante de numerar la intrarea sau ieșirea de pe teritoriul acestui stat, prevede, în plus față de aplicarea unei amenzi administrative, confiscarea în beneficiul statului a sumei nedeclarate care depășește 10 000 de euro.


1      JO C 423, 17.12.2019.