Language of document : ECLI:EU:C:2020:85


 


 Ordonanța vicepreședintei Curții din 7 februarie 2020 –
Walker și alții/Parlamentul și Consiliul

[Cauza C-789/19 P(R)]

„Recurs – Ordonanță privind măsurile provizorii – Spațiul de libertate, securitate și justiție – Regulamentul (UE) 2018/1806 – Pierderea cetățeniei Uniunii Europene – Acțiune în anulare – Cerere de măsuri provizorii| – Inadmisibilitate vădită a acțiunii în anulare”

1.      Recurs – Motive – Motivare insuficientă sau contradictorie – Conținutul obligației de motivare – Motivare implicită a Tribunalului – Admisibilitate – Condiții

(Statutul Curții de Justiție, art. 36 și art. 53 primul paragraf; Regulamentul de procedură al Tribunalului, art. 119)

(a se vedea punctele 19-23)

2.      Recurs – Motive – Simplă repetare a motivelor și a argumentelor prezentate în fața Tribunalului – Neidentificarea erorii de drept invocate – Inadmisibilitate

[Art. 256 TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul paragraf; Regulamentul de procedură al Curții, art. 168 alin. (1) lit. (d)]

(a se vedea punctele 31-34)

Dispozitivul

1)

Respinge recursul.

2)

Le obligă pe doamnele Hilary Elizabeth Walker și Jennifer Ann Cording, precum și pe domnii Douglas Edward Watson, Christopher David Randolph și Michael Charles Strawson la plata cheltuielilor de judecată.