Language of document : ECLI:EU:C:2020:85


 


 Sklep podpredsednice Sodišča z dne 7. februarja 2020 –
Walker in drugi/Parlament in Svet

(Zadeva C-789/19 P(R))

„Pritožba – Sklep o začasni odredbi – Področje svobode, varnosti in pravice – Uredba (EU) 2018/1806 – Izguba državljanstva Evropske unije – Ničnostna tožba – Predlog za izdajo začasnih odredb – Očitna nedopustnost ničnostne tožbe“

1.      Pritožba – Razlogi – Nezadostna ali nasprotujoča si obrazložitev – Obseg obveznosti obrazložitve – Implicitna obrazložitev Splošnega sodišča – Dopustnost – Pogoji

(Statut Sodišča, člena 36 in 53, prvi odstavek; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 119)

(Glej točke od 19 do 23.)

2.      Pritožba – Razlogi – Zgolj ponovitev razlogov in trditev, predstavljenih pred Splošnim sodiščem – Neopredelitev navedene napačne uporabe prava – Nedopustnost

(člen 256 PDEU; Statut Sodišča, člen 58, prvi odstavek; Poslovnik Sodišča, člen 168(1)(d))

(Glej točke od 31 do 34.)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Hilary Elizabeth Walker, Jennifer Ann Cording, Douglas Edward Watson, Christopher David Randolph in Michael Charles Strawson nosijo stroške postopka.