Language of document : ECLI:EU:C:2020:146


 


 Euroopa Kohtu (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) 3. märtsi 2020. aasta määrus – Pink Lady America vs. CPVO

(kohtuasi C886/19 P)

Apellatsioonkaebus – Taimesortide kaitse – Apellatsioonkaebuste menetlusse võtmine – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 170b – Taotlus, milles ei ole tõendatud küsimuse olulisust liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata jätmine

Apellatsioonkaebus – Menetlusse võtmise otsustamise kord – Liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast oluline küsimus – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise taotlus, milles ei ole tõendatud küsimuse olulisust – Menetlusse võtmata jätmine

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 58a; Euroopa Kohtu kodukord, artikkel 170)

(v punktid 1215)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus menetlusse võtmata.

2.

Jätta Pink Lady America LLC kohtukulud tema enda kanda.