Language of document : ECLI:EU:C:2020:146


 


 Unionin tuomioistuimen määräys (valituslupajaosto) 3.3.2020 – Pink Lady America vastaan OCVV

(asia C-886/19 P)

(Muutoksenhaku – Kasvilajikkeiden suoja – Valitusluvan myöntäminen – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla – Vaatimus, joka ei sisällä unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeää kysymystä – Valituslupaa ei myönnetä)

Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä – Unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeä kysymys – Valituslupahakemus, jossa ei osoiteta, että kysymys on tärkeä – Valituslupaa ei myönnetä

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 a artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla)

(ks. 12–15 kohta)

Ratkaisu

1)

Valituslupaa ei myönnetä.

2)

Pink Lady America LLC vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.