Language of document : ECLI:EU:C:2020:146


 


 Rješenje Suda (vijeće za dopuštanje žalbi) od 3. ožujka 2020. – Pink Lady America protiv OCVV-a

(predmet C-886/19 P)

„Žalba – Zaštita oplemenjivačkih prava na biljnu sortu – Dopuštenost žalbi – Članak 170.b Poslovnika Suda  – Zahtjev iz kojeg ne proizlazi važnost za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije  – Nedopuštenost žalbe”

Žalba – Sustav prethodnog dopuštanja – Pitanje važno za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Zahtjev za dopuštanje koji ne dokazuje važnost pitanja – Nedopuštanje

(Statut Suda, čl. 58.a; Poslovnik Suda, čl. 170.b))

(t. 12.-15.)

Izreka

1.

Žalba nije dopuštena.

2.

Pink Lady America LLC snosi vlastite troškove.