Language of document : ECLI:EU:C:2020:146


 


 Postanowienie Trybunału (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) z dnia 3 marca 2020 r. – Pink Lady America/CPVO

(sprawa C886/19 P)

Odwołanie – Ochrona odmian roślin – Przyjmowanie odwołań do rozpoznania – Artykuł 170b regulaminu postępowania przed Trybunałem – Wniosek niewykazujący znaczenia kwestii dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Odmowa przyjęcia odwołania do rozpoznania

Odwołanie – System wstępnego przyjęcia odwołania do rozpoznania – Kwestia mająca znaczenie dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Wniosek o przyjęcie odwołania do rozpoznania niewykazujący znaczenia kwestii prawnej – Odmowa przyjęcia odwołania do rozpoznania

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58a; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 170b)

(zob. pkt 12–15)

Sentencja

1)

Odwołanie nie zostaje przyjęte do rozpoznania.

2)

Pink Lady America LLC pokrywa własne koszty.