Language of document : ECLI:EU:C:2020:146


 


 Ordonanța Curții (Camera de admitere în principiu a recursurilor) din 3 martie 2020 – Pink Lady America/OCSP

(Cauza C-886/19 P)

„Recurs – Protecţia soiurilor de plante – Admitere în principiu a recursurilor – Articolul 170 b din Regulamentul de procedură al Curții – Cerere care nu demonstrează importanța unei chestiuni pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Neadmitere în principiu a recursului”

Recurs – Regimul admiterii în principiu – Chestiune importantă pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Cerere de admitere în principiu care nu demonstrează importanța chestiunii – Neadmitere în principiu

(Statutul Curții de Justiție, art. 58 a; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170 b)

(a se vedea punctele 12-15)

Dispozitivul

1)

Recursul nu este admis în principiu.

2)

Pink Lady America LLC suportă propriile cheltuieli de judecată.