Language of document : ECLI:EU:C:2020:146


 


 Domstolens beslut (prövningstillståndsavdelningen) av den 3 mars 2020 – Pink Lady America mot CPVO

(mål C-886/19 P)

”Överklagande – Växtförädlarrätt – Prövningstillstånd – Artikel 170b i domstolens rättegångsregler – Ansökan visar inte att överklagandet aktualiserar en fråga av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Prövningstillstånd meddelas inte”

1.      Överklagande – Prövningstillstånd – Fråga av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Ansökan visar inte att överklagandet aktualiserar en fråga som är av sådan vikt – Prövningstillstånd meddelas inte

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artikel 170b)

(se punkterna 12–15)

Avgörande

1)

Prövningstillstånd meddelas inte.

2)

Pink Lady America LLC ska bära sina rättegångskostnader.