Language of document : ECLI:EU:C:2020:187


 


 Διάταξη του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 10ης Μαρτίου 2020 –
SATA International

(Υπόθεση C-766/19) (1)

«Προδικαστική παραπομπή – Άρθρο 53, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου – Προδήλως απαράδεκτο – Αεροπορικές μεταφορές – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 – Άρθρο 5, παράγραφος 3 – Αποζημίωση των επιβατών σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης – Περιεχόμενο – Απαλλαγή από την υποχρέωση αποζημίωσης – Έννοια των “έκτακτων περιστάσεων” – Γενικευμένη βλάβη του συστήματος άντλησης καυσίμου ενός αεροδρομίου»

Προδικαστικά ερωτήματα – Παραδεκτό – Ερωτήματα υποβαλλόμενα χωρίς επαρκείς διευκρινίσεις όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά, το κανονιστικό πλαίσιο και τους λόγους που δικαιολογούν την ανάγκη απάντησης στα προδικαστικά ερωτήματα – Ερωτήματα υποβαλλόμενα εντός πλαισίου που αποκλείει τη δυνατότητα παροχής χρήσιμης απάντησης – Προδήλως απαράδεκτο

(Άρθρο 267 ΣΛΕΕ· Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 23· Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου, άρθρα 53 § 2 και 94)

(βλ. σκέψεις 14-23 και διατακτ.)

Διατακτικό

Απορρίπτει ως προδήλως απαράδεκτη την αίτηση προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε, με απόφαση της 8ης Ιουλίου 2019, το Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (πρωτοδικείο Κομητείας Αζορών, Πορτογαλία).


1 EE C 19 της 20.1.2020.