Language of document : ECLI:EU:C:2020:187


 


 Unionin tuomioistuimen määräys (neljäs jaosto) 10.3.2020 – SATA International

(asia C-766/19)(1)

(Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen – Lentoliikenne – Asetus (EY) N:o 261/2004 – 5 artiklan 3 kohta – Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus – Ulottuvuus – Poikkeukset korvausvelvollisuudesta – Poikkeuksellisten olosuhteiden käsite – Lentokentän polttoaineen tankkausjärjestelmän täydellinen toimimattomuus)

Ennakkoratkaisukysymykset – Tutkittavaksi ottaminen – Kysymykset, jotka on esitetty täsmentämättä riittävästi asiaan liittyviä tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja ja syitä, joiden perusteella ennakkoratkaisukysymyksiin on tarpeen vastata – Kysymykset, joihin ei voida antaa hyödyllistä vastausta – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

(SEUT 267 artikla; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 23 artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta ja 94 artikla)

(ks. 14–23 kohta ja määräysosa)

Ratkaisu

Ennakkoratkaisupyynnön, jonka Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (alioikeus, Azorit, Portugali) on esittänyt 8.7.2019 tekemällään välipäätöksellä, tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat selvästi.


1 EUVL C 19, 20.1.2020.