Language of document : ECLI:EU:C:2020:187


 


 A Bíróság (negyedik tanács) 2020. március 10i végzése –
SATA International

(C766/19. sz. ügy)(1)

„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság – Légi közlekedés – 261/2004/EK rendelet – Az 5. cikk (3) bekezdése – Visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy jelentős késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás – Terjedelem – A kártalanítási kötelezettség alóli mentesülés – A »rendkívüli körülmények« fogalma – A repülőtéri üzemanyag‑ellátó rendszer teljes kiesése”

Előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések – Elfogadhatóság – A ténybeli és szabályozási háttérre, valamint az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések megválaszolása szükségességének indokaira vonatkozó kellően pontos ismertetés hiányában feltett kérdések – Hasznos választ kizáró szövegösszefüggésben feltett kérdések – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság

(EUMSZ 267. cikk; a Bíróság alapokmánya, 23. cikk; a Bíróság eljárási szabályzata, 53. cikk, (2) bekezdés, és 94. cikk)

(lásd: 14–23. pont és a rendelkező rész)

Rendelkező rész

A Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (açoresi kerületi bíróság, Portugália) által a 2019. július 8‑i határozattal előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan.


1 HL C 19., 2020.1.20.