Language of document : ECLI:EU:C:2020:187


 


 2020 m. kovo 10 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) nutartis
SATA International

(Byla C766/19)(1)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis – Akivaizdus nepriimtinumas – Oro transportas – Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 – 5 straipsnio 3 dalis – Kompensacija keleiviams atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju – Apimtis – Atleidimas nuo pareigos mokėti kompensaciją – Sąvoka „ypatingos aplinkybės“ – Bendras oro uosto degalų papildymo sistemos sutrikimas“

Prejudiciniai klausimai – Priimtinumas – Klausimai, pateikti nenurodžius pakankamai informacijos apie faktines ir teisines aplinkybes ir priežastis, pateisinančias būtinybę atsakyti į prejudicinius klausimus – Klausimai, pateikti dėl aplinkybių, dėl kurių neįmanoma pateikti naudingo atsakymo – Akivaizdus nepriimtinumas

(SESV 267 straipsnis; Teisingumo Teismo statuto 23 straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis ir 94 straipsnis)

(žr. 14–23 punktus ir rezoliucinę dalį)

Rezoliucinė dalis

2019 m. liepos 8 d. Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Azorų pirmosios instancijos teismas, Portugalija) sprendimu pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą yra akivaizdžiai nepriimtinas.


1 OL C 19, 2020 1 20.