Language of document : ECLI:EU:C:2020:187


 


 Ordonanța Curții (Camera a patra) din 10 martie 2020 –
SATA International

(Cauza C-766/19)(1) 

„Trimitere preliminară – Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții – Inadmisibilitate vădită – Transporturi aeriene – Regulamentul (CE) nr. 261/2004 – Articolul 5 alineatul (3) – Compensarea pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor – Conţinut – Exonerare de obligația de compensare – Noțiunea de «împrejurări excepționale» – Defectare generală a sistemului de alimentare cu combustibil al unui aeroport”

Întrebări preliminare – Admisibilitate – Întrebări adresate fără suficiente precizări asupra contextului factual și normativ și asupra motivelor care justifică necesitatea unui răspuns la întrebările preliminare – Întrebări adresate într-un context care exclude un răspuns util – Inadmisibilitate vădită

[Art. 267 TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 23; Regulamentul de procedură al Curții, art. 53 alin. (2) şi art. 94]

(a se vedea punctele 14-23 şi dispozitivul)

Dispozitivul

Cererea de decizie preliminară formulată de Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Tribunalul de Arondisement din Azore, Portugalia) prin decizia din 8 iulie 2019 este vădit inadmisibilă.


1      JO C 19, 20.1.2020.