Language of document : ECLI:EU:C:2020:145


 


 Domstolens kendelse (Afdelingen for bevilling af appel) af 3. marts 2020 – Esim Chemicals mod EUIPO

(Sag C-902/19 P)

»Appel – EU-varemærker – bevilling af appel – artikel 170b i Domstolens procesreglement – anmodning, der ikke godtgør, at et spørgsmål er vigtigt for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – appellen admitteres ikke«

1.      Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – bevisbyrde

(Domstolens statut, art. 58a, stk. 3; Domstolens procesreglement, art. 170a, stk. 1, og art. 170b, stk. 4)

(jf. præmis 8)

2.      Appel – regler om forudgående bevilling – anmodning om bevilling om appel – formkrav – rækkevidde

(Domstolens statut, art. 58a, stk. 3; Domstolens procesreglement, art. 170a, stk. 1, og art. 170b, stk. 4)

(jf. præmis 9-11)

3.      Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – anmodning om bevilling, der ikke godtgør vigtigheden af spørgsmålet – admitteres ikke

(Domstolens statut, art. 58a, stk. 3; Domstolens procesreglement, art. 170a, stk. 1, og art. 170b, stk. 4)

(jf. præmis 12-14)

Konklusion

1)

Appellen admitteres ikke.

2)

Esim Chemicals GmbH bærer sine egne omkostninger.