Language of document : ECLI:EU:C:2020:145


 


 Tiesas (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) 2020. gada 3. marta rīkojums – Esim Chemicals/EUIPO

(lieta C902/19 P)

Apelācija – Eiropas Savienības preču zīme – Apelācijas sūdzību pieļaujamība – Tiesas Reglamenta 170.b pants – Pieteikums, kas nepierāda jautājuma nozīmīgumu Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai – Apelācijas sūdzības nepieļaujamība

1.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai svarīgs jautājums – Pierādīšanas pienākums

(Tiesas statūtu 58.a panta 3. daļa; Tiesas Reglamenta 170.a panta 1. punkts un 170.b panta 4. punkts)

(skat. 8. punktu)

2.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Pieteikums par apelācijas sūdzības atzīšanu par pieļaujamu – Formas prasības – Apjoms

(Tiesas statūtu 58.a panta 3. daļa; Tiesas Reglamenta 170.a panta 1. punkts un 170.b panta 4. punkts)

(skat. 9.–11. punktu)

3.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai svarīgs jautājums – Pieteikums, kas nepierāda jautājuma svarīgumu – Nepieļaujamība

(Tiesas statūtu 58.a panta 3. daļa; Tiesas Reglamenta 170.a panta 1. punkts un 170.b panta 4. punkts)

(skat. 12.–14. punktu)

Rezolutīvā daļa

1)

Apelācijas sūdzība nav pieļaujama.

2)

Esim Chemicals GmbH sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.