Language of document : ECLI:EU:C:2020:145


 


 Postanowienie Trybunału (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) z dnia 3 marca 2020 r. – Esim Chemicals/EUIPO

(sprawa C902/19 P)

Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Przyjmowanie odwołań do rozpoznania – Artykuł 170b regulaminu postępowania przed Trybunałem – Wniosek niewykazujący znaczenia kwestii dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Odmowa przyjęcia odwołania do rozpoznania

1.      Odwołanie – System wstępnego przyjęcia odwołania do rozpoznania – Kwestia mająca znaczenie dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Ciężar dowodu

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58a akapit trzeci; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 170a ust. 1, art. 170b ust. 4)

(zob. pkt 8)

2.      Odwołanie – System wstępnego przyjęcia odwołania do rozpoznania – Wniosek o przyjęcie odwołania do rozpoznania – Wymogi formalne – Zakres

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58a akapit trzeci; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 170a ust. 1, art. 170b ust. 4)

(zob. pkt 9–11)

3.      Odwołanie – System wstępnego przyjęcia odwołania do rozpoznania – Kwestia mająca znaczenie dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Wniosek o przyjęcie odwołania do rozpoznania niewykazujący znaczenia kwestii prawnej – Odmowa przyjęcia odwołania do rozpoznania

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58a akapit trzeci; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 170a ust. 1, art. 170b ust. 4)

(zob. pkt 12–14)

Sentencja

1)

Odwołanie nie zostaje przyjęte do rozpoznania.

2)

Esim Chemicals GmbH pokrywa własne koszty.