Language of document : ECLI:EU:C:2020:145


 


 Ordonanța Curții (Camera de admitere în principiu a recursurilor) din 3 martie 2020 – Esim Chemicals/EUIPO

(Cauza C902/19 P)

„Recurs – Marcă a Uniunii Europene – Admitere în principiu a recursurilor – Articolul 170 b din Regulamentul de procedură al Curții – Cerere care nu demonstrează importanța unei chestiuni pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Neadmitere în principiu a recursului”

1.      Recurs – Regimul admiterii în principiu – Chestiune importantă pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Sarcina probei

[Statutul Curții de Justiție, art. 58 a al treilea paragraf; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170 a alin. (1) și art. 170 b alin (4)]

(a se vedea punctul 8)

2.      Recurs – Regimul admiterii în principiu – Cerere de admitere în principiu a unui recurs – Cerințe de formă – Conţinut

[Statutul Curții de Justiție, art. 58 a al treilea paragraf; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170 a alin. (1) și art. 170 b alin (4)]

(a se vedea punctele 9-11)

3.      Recurs – Regimul admiterii în principiu – Chestiune importantă pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Cerere de admitere în principiu care nu demonstrează importanța chestiunii – Neadmitere în principiu

[Statutul Curții de Justiție, art. 58 a al treilea paragraf; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170 a alin. (1) și art. 170 b alin (4)]

(a se vedea punctele 12-14)

Dispozitivul

1)

Recursul nu este admis în principiu.

2)

Esim Chemicals GmbH suportă propriile cheltuieli de judecată.