Language of document : ECLI:EU:C:2020:145


 


 Sklep Sodišča (senat za dopustitev pritožb) z dne 3. marca 2020 – Esim Chemicals/EUIPO

(Zadeva C902/19 P)

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Dopustitev pritožbe – člen 170b Poslovnika Sodišča – Predlog, ki ne dokazuje, da je vprašanje pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Nedopustitev pritožbe“

1.      Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Vprašanje, pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Dokazno breme

(Statut Sodišča, člen 58a, tretji pododstavek; Poslovnik Sodišča, člena 170a(1) in 170b(4))

(Glej točko 8.)

2.      Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Predlog za dopustitev pritožbe – Formalne zahteve – Obseg

(Statut Sodišča, člen 58a, tretji pododstavek; Poslovnik Sodišča, člena 170a(1) in 170b(4))

(Glej točke od 9 do 11.)

3.      Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Vprašanje, pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Predlog, ki ne dokazuje pomembnosti vprašanja – Nedopustitev

(Statut Sodišča, člen 58a, tretji pododstavek; Poslovnik Sodišča, člena 170a(1) in 170b(4))

(Glej točke od 12 do 14.)

Izrek

1.

Pritožba se ne dopusti.

2.

Družba Esim Chemicals GmbH nosi svoje stroške.