Language of document : ECLI:EU:C:2020:215


 


 Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 19. března 2020 –
Boé Aquitaine

(Věc C838/19)

„Řízení o předběžné otázce – Článek 53 odst. 2 a článek 94 jednacího řádu Soudního dvora – Hospodářská soutěž – Článek 101 SFEU – Nedostatečné upřesnění skutkového a právního rámce sporu v původním řízení, jakož i skutečností odůvodňujících potřebu odpovědi na předběžnou otázku – Zjevná nepřípustnost“

Předběžné otázky – Přípustnost – Nutnost poskytnout Soudnímu dvoru dostatečně přesné údaje ohledně skutkového a právního rámce – Rozsah povinnosti v oblasti hospodářské soutěže – Nedostatečné upřesnění uvedeného kontextu – Nedostatek informací o použitelnosti ustanovení unijního práva, použitelného na základě vnitrostátního práva, na vnitrostátní situaci – Zjevná nepřípustnost

(Článek 267 SFEU; statut Soudního dvora, článek 23; jednací řád Soudního dvora, čl. 53 odst. 2 a článek 94)

(viz body 13–27)

Výrok

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná tribunal de commerce de Bordeaux (obchodní soud v Bordeaux, Francie) rozhodnutím z pátku 22. března 2019 je zjevně nepřípustná.