Language of document : ECLI:EU:C:2020:215


 


 Euroopa Kohtu (üheksas koda) 19. märtsi 2020. aasta määrus –
Boé Aquitaine

(kohtuasi C838/19)

Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 ja artikkel 94 – Konkurents – ELTL 101 – Piisavate täpsustuste puudumine põhikohtuasja faktiliste ja õiguslike asjaolude ning põhjuste kohta, millega eelotsuse küsimustele vastuse saamise vajadust põhjendatakse – Ilmselge vastuvõetamatus

Eelotsuse küsimused – Vastuvõetavus – Vajadus esitada Euroopa Kohtule faktilise ja õigusliku raamistiku kohta piisavaid täpsustusi – Kohustuse ulatus konkurentsi valdkonnas – Ebapiisavad täpsustused tausta kohta – Tõendite puudumine selle kohta, et riigisiseses olukorras on kohaldatav liidu õigusnorm, mille kohaldamine on ette nähtud liikmesriigi õigusega – Ilmselge vastuvõetamatus

(ELTL artikkel 267; Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 23; Euroopa Kohtu kodukord, artikli 53 lõige 2 ja artikkel 94)

(vt punktid 13–27)

Resolutsioon

Tribunal de commerce de Bordeaux (Prantsusmaa) 22. märtsi 2019. aasta määrusega esitatud eelotsusetaotlus on ilmselgelt vastuvõetamatu.