Language of document : ECLI:EU:C:2020:215


 


 Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 19.3.2020 – Boé Aquitaine

(asia C-838/19)

(Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta ja 94 artikla – Kilpailu – SEUT 101 artikla – Riittäviä täsmennyksiä pääasian oikeudenkäynnin tosiseikoista ja siinä sovellettavista säännöksistä sekä niistä syistä, joilla perustellaan ennakkoratkaisukysymyksiin vastaaminen, ei ole esitetty – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Ennakkoratkaisukysymykset – Tutkittavaksi ottaminen – Velvollisuus esittää unionin tuomioistuimelle riittävästi tietoja asiaan liittyvistä tosiseikoista ja lainsäädännöstä – Velvollisuuden laajuus kilpailuasioissa – Näistä seikoista ei ole esitetty riittävästi täsmennyksiä – Mainintaa siitä, että kansallisella oikeudella sovellettavaksi saatettua unionin oikeuden säännöstä sovelletaan valtion sisäiseen tilanteeseen, ei ole – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

(SEUT 267 artikla; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 23 artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta ja 94 artikla)

(ks. 13–27 kohta)

Ratkaisu

Ennakkoratkaisupyynnön, jonka tribunal de commerce de Bordeaux (kauppatuomioistuin, Bordeaux, Ranska), on esittänyt 22.3.2019 tekemällään välipäätöksellä, tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat selvästi.