Language of document : ECLI:EU:C:2020:215


 


 A Bíróság (kilencedik tanács) 2020. március 19i végzése – Boé Aquitaine

(C838/19. sz. ügy)

„Előzetes döntéshozatalra utalás – A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése és 94. cikke – Verseny – EUMSZ 101. cikk – Az alapeljárás tényállása és jogszabályi háttere, valamint az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekre adandó válasz szükségességét igazoló okok kellően részletes ismertetésének hiánya – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések – Elfogadhatóság – Annak szükségessége, hogy kellő részletességgel ismertessék a Bírósággal a ténybeli és szabályozási hátteret – A kötelezettség terjedelme a versenyjog területén – Az említett háttér részletességének elégtelensége – A nemzeti jog által alkalmazhatóvá tett uniós jogi rendelkezés valamely belső helyzetre való alkalmazhatóságára vonatkozó információk hiánya – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság

(EUMSZ 267. cikk; a Bíróság alapokmánya, 23. cikk; a Bíróság eljárási szabályzata, 53. cikk, (2) bekezdés és 94. cikk)

(lásd: 13–27. pont)

Rendelkező rész

A tribunal de commerce de Bordeaux (Franciaország) által 2019. március 22‑én előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan.