Language of document : ECLI:EU:C:2020:215


 


 2020 m. kovo 19 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) nutartis
Boé Aquitaine

(Byla C838/19)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis ir 94 straipsnis – Konkurencija – SESV 101 straipsnis – Pakankamos informacijos apie pagrindinės bylos faktines ir teisines aplinkybes bei motyvus, kuriais grindžiamas atsakymo į prejudicinį klausimą būtinumas, nenurodymas – Akivaizdus nepriimtinumas“

Prejudiciniai klausimai – Priimtinumas – Būtinybė Teisingumo Teismui pateikti pakankamai informacijos apie faktines ir teisines aplinkybes – Pareigos konkurencijos srityje apimtis – Nepakankama informacija apie šias aplinkybes – Informacijos apie Sąjungos teisės nuostatos, perkeltos į nacionalinę teisę, taikymą vidaus situacijai nenurodymas – Akivaizdus nepriimtinumas

(SESV 267 straipsnis; Teisingumo Teismo statuto 23 straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis ir 94 straipsnis)

(žr. 13–27 punktus)

Rezoliucinė dalis

2019 m. kovo 22 d. sprendimu pateiktas tribunal de commerce de Bordeaux (Bordo komercinių bylų teismas, Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą yra akivaizdžiai nepriimtinas.