Language of document : ECLI:EU:C:2020:215


 


 Tiesas (devītā palāta) 2020. gada 19. marta rīkojums –
Boé Aquitaine

(lieta C838/19)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts un 94. pants – Konkurence – LESD 101. pants – Pietiekamu precizējumu par pamatlietas faktiskajiem apstākļiem un tiesisko regulējumu, kā arī iemeslu, kas pamato nepieciešamību saņemt atbildi uz prejudiciālajiem jautājumiem, neesamība – Acīmredzama nepieņemamība

Prejudiciāli jautājumi – Pieņemamība – Nepieciešamība sniegt Tiesai pietiekamus precizējumus par faktiskajiem apstākļiem un tiesisko regulējumu – Pienākuma apjoms konkurences jomā – Nepietiekama minēto apstākļu precizēšana – Norāžu par to, ka iekšējai situācijai ir piemērojama Savienības tiesību norma, kura par piemērojamu ir padarīta ar valsts tiesībām, neesamība – Acīmredzama nepieņemamība

(LESD 267. pants; Tiesas statūtu 23. pants; Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts un 94. pants)

(skat. 13.–27. punktu)

Rezolutīvā daļa

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko tribunal de commerce de Bordeaux (Bordo Komerclietu tiesa, Francija) iesniegusi ar lēmumu, kas pieņemts 2019. gada 22. martā, ir acīmredzami nepieņemams.