Language of document : ECLI:EU:C:2020:215


 


 Ordonanța Curții (Camera a noua) din 19 martie 2020 –
Boé Aquitaine

(Cauza C-838/19)

„Trimitere preliminară – Articolul 53 alineatul (2) și articolul 94 din Regulamentul de procedură al Curții – Concurență – Articolul 101 TFUE – Lipsa unor precizări suficiente privind contextul factual și normativ al litigiului principal, precum și motivele care justifică necesitatea unui răspuns la întrebările preliminare – Inadmisibilitate vădită”

Întrebări preliminare – Admisibilitate – Necesitatea de a furniza Curții suficiente precizări asupra contextului factual și normativ – Întinderea obligației în domeniul concurenței – Precizare insuficientă cu privire la respectivul context – Lipsa de indicații cu privire la aplicabilitatea, în privința unei situații interne, a unei dispoziții de drept al Uniunii devenite aplicabilă prin intermediul dreptului național – Inadmisibilitate vădită

[Art. 267 TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 23; Regulamentul de procedură al Curții, art. 53 alin. (2) și art. 94]

(a se vedea punctele 13-27)

Dispozitivul

Cererea de decizie preliminară formulată de tribunal de commerce (Tribunalul Comercial din Bordeaux, Franța) prin decizia din 22 martie 2019 este vădit inadmisibilă.