Language of document :

Жалба, подадена на 25 ноември 2019 г. от Confédération nationale du Crédit Mutuel срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 24 септември 2019 г. по дело T-13/18, Crédit mutuel Arkéa/EUIPO — Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)

(Дело C-867/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Confédération nationale du Crédit Mutuel (представители: B. Moreau-Margotin, M. Merli, C. Thomas-Raquin, M. Le Guerer, адвокати)

Други страни в производството: Crédit Mutuel Arkéa, Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 13 февруари 2020 г. Съдът (състав по допускането на обжалване) не допуска обжалване по делото.

____________