Language of document :

Confédération nationale du Crédit Mutuel’i 25. novembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 24. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-13/18: Crédit mutuel Arkéa versus EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)

(kohtuasi C-867/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Confédération nationale du Crédit Mutuel (esindajad: advokaadid B. Moreau-Margotin, M. Merli, C. Thomas-Raquin, M. Le Guerer)

Teised menetlusosalised: Crédit Mutuel Arkéa, Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 13. veebruari 2020. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata.

____________