Language of document :

2019 m. lapkričio 25 d. Confédération nationale du Crédit Mutuel pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-13/18 Crédit mutuel Arkéa / EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)

(Byla C-867/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Confédération nationale du Crédit Mutuel, atstovaujama advokatų B. Moreau-Margotin, M. Merli, C. Thomas-Raquin, M. Le Guerer

Kita proceso šalis: Crédit Mutuel Arkéa, Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

2020 m. vasario 13 d. nutartimi Teisingumo Teismas (prašymus priimti apeliacinį skundą nagrinėjanti kolegija) nutarė nepriimti apeliacinio skundo.

____________