Language of document :

Appell ippreżentat fil-25 ta’ Novembru 2019 minn Confédération nationale du Crédit Mutuel mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fl-24 ta’ Settembru 2019 fil-Kawża T-13/18, Crédit mutuel Arkéa vs EUIPO - Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)

(Kawża C-867/19 P)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Appellanti: Confédération nationale du Crédit Mutuel (rappreżentanti: B. Moreau-Margotin, M. Merli, C. Thomas-Raquin, M. Le Guerer, avukati)

Partijiet oħra fil-proċedura: Crédit Mutuel Arkéa, L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

B’digriet tat-13 ta’ Frar 2020, il-Qorti tal-Ġustizzja (Awla tal-Ammissjoni tal-Appelli) ordnat li l-appell ma huwiex ammess.

____________