Language of document :

Odvolanie podané 25. novembra 2019: Confédération nationale du Crédit Mutuel proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 24. septembra 2019 vo veci T-13/18 , Crédit mutuel Arkéa/EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)

(vec C-867/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Confédération nationale du Crédit Mutuel (v zastúpení: B. Moreau-Margotin, M. Merli, C. Thomas-Raquin, M. Le Guerer, avocats)

Ďalší účastníci konania: Crédit mutuel Arkéa, Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Uznesením z 13. februára 2019 Súdny dvor (komora príslušná prijímať odvolania) rozhodol o neprijatí odvolania.

____________