Language of document :

Pritožba, ki jo je Confédération nationale du Crédit Mutuel vložila 25. novembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (deseti senat) z dne 24. septembra 2019 v zadevi T-13/18, Crédit mutuel Arkéa/EUIPO - Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)

(Zadeva C-867/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnik: Confédération nationale du Crédit Mutuel (zastopniki: B. Moreau-Margotin, M. Merli, C. Thomas-Raquin, M. Le Guerer, avocats)

Drugi stranki v postopku: Crédit Mutuel Arkéa, Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Sodišče Evropske unije (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 13. februarja 2020 sklenilo, da se pritožba ne dopusti.

____________