Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht Hamburg (Γερμανία) στις 16 Δεκεμβρίου 2019 – GDVI Verbraucherhilfe GmbH κατά Swiss International Air Lines AG

(Υπόθεση C-918/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Landgericht Hamburg

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα και εκκαλούσα: GDVI Verbraucherhilfe GmbH

Εναγομένη και εφεσίβλητη: Swiss International Air Lines AG

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει η συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της 21ης Ιουνίου 19991 , όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2/2010 της Επιτροπής Αερομεταφορών Κοινότητας/Ελβετίας, της 26ης Νοεμβρίου 20102 , την έννοια ότι ο κανονισμός (EΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/913 , εφαρμόζεται, σύμφωνα με το άρθρο του 3, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, και σε επιβάτες, οι οποίοι αναχωρούν με πτήση προερχόμενη από τρίτο κράτος και προσγειώνονται σε αεροδρόμιο στην Ελβετία, προκειμένου, στη συνέχεια, να επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό κράτος μέλος;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα: συνεπάγεται η εφαρμογή του κανονισμού 261/2004 για τα δικαστήρια κράτους μέλους τη δυνατότητα εφαρμογής και της νομολογίας του ΔΕΚ κατά την οποία οι επιβάτες πτήσεων με καθυστέρηση μπορούν να εξομοιωθούν, όσον αφορά την εφαρμογή του δικαιώματος αποζημιώσεως, με επιβάτες πτήσεων που ματαιώθηκαν (απόφαση της 19ης Νοεμβρίου 2009, C-402/07 και C-432/07, Sturgeon κ.λπ.4 );

Υφίσταται δικαίωμα αποζημιώσεως, δυνάμει του άρθρου 7 του κανονισμού 261/2004, ακόμη και όταν ο επιβάτης δεν πρόλαβε να επιβιβασθεί σε πτήση άμεσης ανταποκρίσεως, λόγω σχετικά μικρής καθυστερήσεως στην άφιξη, με αποτέλεσμα να αφιχθεί στον τελικό του προορισμό με καθυστέρηση τριών ή περισσότερων ωρών, πλην όμως οι δύο πτήσεις εκτελέσθηκαν από διαφορετικούς αερομεταφορείς και η επιβεβαίωση της κρατήσεως έγινε από ταξιδιωτικό πράκτορα ο οποίος συνδύασε τις πτήσεις για τον πελάτη του;

____________

1 ΕΕ 2002, L 114, σ. 73.

2 ΕΕ 2010, L 347, σ. 54.

3 ΕΕ 2004, L 46, σ. 1.

4 EU:C:2009:716.