Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. prosinca 2019. uputio Landgericht Hamburg (Njemačka)– GDVI Verbraucherhilfe GmbH protiv Swiss International Air Lines AG

(predmet C-918/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landgericht Hamburg

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: GDVI Verbraucherhilfe GmbH

Tuženik: Swiss International Air Lines AG

Prethodna pitanja

Treba li Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o zračnom prometu od 21. lipnja 1999. 1 , kako je izmijenjen Odlukom br. 2/2010 Odbora za zračni promet Zajednica/Švicarska od 26. studenoga 2010. 2 , tumačiti na način da se Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/913 u skladu sa svojim člankom 3. stavkom 1. točkom [(b)] primjenjuje i na putnike koji letom iz treće zemlje slete u zračnu luku u Švicarskoj kako bi potom pristupili letu u državu članicu?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje: obuhvaća li se tom primjenom koja se odnosi na sudove države članice i sudska praksa Suda na temelju koje se putnike čiji letovi kasne, u pogledu primjene prava na odštetu može izjednačiti s putnicima čiji su letovi otkazani (presuda Suda od 19. studenoga 2009., C-402/07 i C-432/07, Sturgeon i dr.4 )?

Postoji li pravo na odštetu na temelju članka 7. Uredbe i u slučaju kada putnik zbog relativno malog kašnjenja u dolasku propusti izravno povezani let, što ima za posljedicu kašnjenje od tri ili više sati na konačno odredište, pri čemu su ta dva leta izveli različiti zračni prijevoznici, a rezervaciju je izvršio organizator putovanja koji je isplanirao letove za svoje klijente?

____________

1 SL 2002., L 114, str. 73.

2 SL 2010., L 347, str. 54.

3 SL 2004., L 46, str. 1.

4 EU:C:2009:716