Language of document :

2019 m. gruodžio 16 d. Landgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje GDVI Verbraucherhilfe GmbH / Swiss International Air Lines AG

(Byla C-918/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Hamburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė ir apeliantė: GDVI Verbraucherhilfe GmbH

Atsakovė ir kita apeliacinio proceso šalis: Swiss International Air Lines AG

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 1999 m. birželio 21 d. Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl oro transporto1 , iš dalies pakeistą 2010 m. lapkričio 26 d. Bendrijos ir Šveicarijos oro transporto komiteto sprendimu Nr. 2/20102 , reikia aiškinti taip, kad 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/913 , pagal jo 3 straipsnio 1 dalies [b] punktą taikomas ir keleiviams, kurie į vieną iš Šveicarijos oro uostų atvyksta skrydžiu iš trečiosios valstybės, ketindami skristi į vieną iš valstybių narių?

2.    Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas: ar valstybės narės teismų pareiga tokiu atveju taikyti reglamentą apima ir Teisingumo Teismo jurisprudenciją, pagal kurią teisės į kompensaciją taikymo tikslais atidėtų skrydžių keleiviai gali būti prilyginti atšauktų skrydžių keleiviams (2009 m. lapkričio 19 d. Teisingumo Teismo sprendimas bylose C-402/07 ir C-432/07, Sturgeon ir kt.4 )?

3.    Ar teisė į kompensaciją pagal reglamento 7 straipsnį gali būti taikoma ir tada, kai keleivis dėl palyginti nedidelio atvykimo vėlavimo nespėja į tiesioginį jungiamąjį skrydį ir todėl pasiekti galutinę paskirties vietą vėluoja tris ir daugiau valandų, tačiau skrydžiai buvo vykdomi dviejų skirtingų oro vežėjų, o rezervavimą buvo patvirtinęs kelionių organizatorius, sugrupavęs savo klientų skrydžius?

____________

1 OL L 114, 2002, p. 73, 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 11 sk., 41 t., p. 94.

2 OL L 347, 2010, p. 54.

3 OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10.

4 EU:C:2009:716.