Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Hamburg (Germania) la 16 decembrie 2019 – GDVI Verbraucherhilfe GmbH/Swiss International Air Lines AG

(Cauza C-918/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Hamburg

Părțile din procedura principală

Reclamantă-apelantă: GDVI Verbraucherhilfe GmbH

Pârâtă-intimată: Swiss International Air Lines AG

Întrebările preliminare

1.    Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian din 21 iunie 19991 , astfel cum a fost modificat prin Decizia nr. 2/2010 a Comitetului mixt pentru transportul aerian Comunitate/Elveția din 26 noiembrie 20102 , trebuie interpretat în sensul că Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/913 se aplică, prin analogie cu articolul 3 alineatul (1) litera [(b)] din acesta, și pasagerilor unui zbor provenind dintr-o țară terță care aterizează pe un aeroport din Elveția pentru a se îmbarca pe un zbor către un stat membru?

2.    În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 1: aplicarea Regulamentului nr. 261/2004 în această situație antrenează, pentru instanțele din statele membre, aplicabilitatea jurisprudenței Curții potrivit căreia pasagerii zborurilor întârziate pot fi asimilați pasagerilor zborurilor anulate în vederea aplicării dreptului la compensație (Hotărârea din 19 noiembrie 2009, Sturgeon și alții, C-402/07 și C-432/074 )?

3.    Pasagerul beneficiază de dreptul la compensație prevăzut la articolul 7 din Regulamentul nr. 261/2004 și atunci când el nu se poate îmbarca pe un zbor de legătură din cauza unei întârzieri la sosire relativ minore, suferind în consecință o întârziere de peste trei ore la destinația finală, în condițiile în care cele două zboruri au fost efectuate de doi operatori de transport aerian diferiți, iar rezervarea a fost confirmată de un operator de turism care a combinat zborurile pentru clienții săi?

____________

1     JO 2002, L 114, p. 73.

2     JO 2010, L 347, p. 54.

3     JO 2004, L 46, p. 1.

4     EU:C:2009:716.