Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 27.9.2019 – Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(asia C-717/19)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe

Vastaaja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY1 90 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että se on esteenä pääasian kohteena olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan sellaisen sopimuksen nojalla, jonka tekeminen ei ole pakollista, lääkeyrityksellä, joka suorittaa maksuja valtion sairausvakuutuslaitokselle lääkevalmisteista saamansa liikevaihdon määrän mukaan ja joka ei näin ollen saa kyseisistä tuotteista täysimääräistä vastiketta, ei ole oikeutta alentaa jälkikäteen veron perustetta vain sen vuoksi, että maksuja ei suoriteta sen liiketoimintasuunnitelmassa ennalta määritellyllä tavalla eikä pääasiallisesti myynninedistämistarkoituksessa?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 273 artiklaa tulkittava siten, että se on esteenä pääasian kohteena olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan veron perusteen alentaminen jälkikäteen edellyttää laskua, joka on korvaukseen oikeutetun nimissä ja joka osoittaa sellaisen liiketoimen toteutumisen, joka antaa oikeuden tähän korvaukseen, jos muilta osin liiketoimi, joka mahdollistaa veron perusteen alentamisen jälkikäteen, on asianmukaisesti dokumentoitu ja voidaan tarkistaa jälkikäteen, perustuu osittain julkisiin ja alkuperäisiin tietoihin ja mahdollistaa veron kannon toimittamisen oikein?

____________

1 EUVL 2006, L 347, s. 1.