Language of document :

2019 m. rugsėjo 27 d. Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Byla C-717/19)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe

Atsakovė: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos1 90 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją draudžiamos nacionalinės teisės nuostatas, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, pagal kurias, remiantis sutartimi, kurios sudarymas nėra privalomas, farmacijos įmonė, kuri atlieka mokėjimus valstybės sveikatos draudimo įstaigai pagal farmacijos produktų apyvartą ir jai nelieka viso atlygio už šias prekes, neturi teisės a posteriori sumažinti apmokestinamosios vertės vien dėl to, kad mokėjimai neatliekami kaip nustatyta jos prekybos politikoje arba iš principo reklamos tikslais?

2.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 273 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiamos nacionalinės teisės nuostatos, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, pagal kurias siekiant a posteriori sumažinti apmokestinamąją vertę, turi būti išrašyta sąskaita faktūra asmeniui, kuris turi teisę į grąžinimą, ir kuri patvirtina sandorio, dėl kurio atsiranda teisė į tokį grąžinimą, įvykdymą, nors sandoris, dėl kurio galima a posteriori sumažinti apmokestinamąją vertę, yra tinkamai pagrįstas dokumentais ir gali būti vėliau patikrintas, nes iš esmės yra paremtas viešais ir tikrais duomenimis bei dėl jo galima teisingai surinkti mokestį?

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1.