Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungaria) la 27 septembrie 2019 – Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Cauza C-717/19)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe

Pârâtă: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Întrebările preliminare

Articolul 901 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal, în temeiul căreia o întreprindere farmaceutică care face plăţi, în baza unui contract a cărui încheiere nu este obligatorie, către organismul de asigurări de sănătate de stat în raport cu volumul vânzărilor de produse farmaceutice și care, în consecinţă, nu păstrează în totalitate contravaloarea acestor produse, nu are dreptul de a reduce a posteriori baza de impozitare doar pentru că plățile nu sunt efectuate în modul de plată prestabilit în politica sa comercială şi nici în scopuri în principal promoționale?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, articolul 273 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal potrivit căreia, pentru a reduce a posteriori baza de impozitare este necesară o factură întocmită în numele titularului dreptului la rambursare care să ateste efectuarea operațiunii ce dă dreptul la o astfel de rambursare în cazul în care, în plus, operaţiunea care permite reducerea a posteriori a bazei de impozitare este documentată în mod corespunzător și poate fi verificată ulterior, se întemeiază parţial pe date publice şi autentice şi permite perceperea exactă a taxei?

____________

1 JO 2006, L 347, p. 1, Ediţie specială, 09/vol. 3, p. 7 .