Language of document :

Жалба, подадена на 23 август 2019 г. от г-жа Sigrid Dickmanns срещу определението на Общия съд (шести състав), постановено на 11 юни 2019 г. по дело T-538/18 — Sigrid Dickmanns/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

(Дело C-631/19)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Sigrid Dickmanns (представител: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

С определение от 5 февруари 2020 г. Съдът на Европейския съюз (шести състав) реши да отхвърли жалбата и постанови, че загубилата делото страна следва да понесе направените от нея съдебни разноски.

____________