Language of document :

Žalba koju je 23. kolovoza 2019. podnijela Sigrid Dickmanns protiv rješenja Općeg suda (šesto vijeće) od 11. lipnja 2019. u predmetu T-538/18, Sigrid Dickmanns protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

(predmet C-631/19 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Sigrid Dickmanns (zastupnik: H. Tettenborn, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Rješenjem od 5. veljače 2020. Sud Europske unije (šesto vijeće) odbacio je žalbu i odlučio da stranka koja nije uspjela sa svojim zahtjevom snosi vlastite troškove.

____________