Language of document :

Pritožba, ki jo je Sigrid Dickmanns vložila 23. avgusta 2019 zoper sklep Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 11. junija 2019 v zadevi T-538/18, Sigrid Dickmanns/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

(Zadeva C-631/19 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnica: Sigrid Dickmanns (zastopnik: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Sodišče Evropske unije (šesti senat) je s sklepom z dne 5. februarja 2020 pritožbo zavrnilo in sklenilo, da mora stroške postopka nositi stranka, ki v postopku ni uspela.

____________