Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. siječnja 2020. uputio Tribunal de grande instance de Rennes (Francuska) – PF, QG protiv Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF)

(predmet C-27/20)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal de grande instance de Rennes

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: PF, QG

Tuženik: Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF)

Prethodno pitanje

Treba li pravo Unije, posebno članke 20. i 45. Ugovora o funkcioniranju Europske unije te članak 4. Uredbe br. 883/20041 i članak 7. Uredbe br. 492/20112 , tumačiti na način da mu se protivi nacionalna odredba kao što je članak R 532-3. Zakonika o socijalnoj sigurnosti, kojim se kao referentna kalendarska godina za izračun obiteljskih davanja utvrđuje pretposljednja godina koja je prethodila razdoblju plaćanja, čija primjena, u situaciji kad se korisnikov dohodak nakon znatnog povećanja u drugoj državi članici smanji prilikom njegova povratka u državu članicu podrijetla, dovodi do toga da se tom korisniku, za razliku od stanovnika koji nisu iskoristili svoje pravo slobodnog kretanja, djelomično uskrate prava na obiteljske doplatke?

____________

1     Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL 2004., L 166, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 160.)

2     Uredba (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji (SL 2011., L 141, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 264.)