Language of document :

A tribunal de grande instance de Rennes (Franciaország) által 2020. január 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – PF, OG kontra Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF)

(C-27/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal de grande instance de Rennes

Az alapeljárás felei

Felperesek: PF, OG

Alperes: Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot, különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 20. és 45. cikkét, valamint a 883/2004 rendelet1 4. cikkét és a 492/2011 rendelet2 7. cikkét, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, mint a code de la sécurité sociale (társadalombiztosítási törvénykönyv) R 532–3. cikke, amely a családi ellátások kiszámításának referencia naptári éveként a kifizetés időszakát megelőző utolsó előtti évet határozza meg, amelynek alkalmazása – abban a helyzetben, ha a jogosult jövedelme egy másik tagállamban jelentősen növekedett, majd a hazájába történő visszatérést követően visszaesett – azt eredményezi, hogy a jogosultat részben megfosztják a családi támogatásokhoz fűződő jogától, szemben azon lakosokkal, akik nem gyakorolták a szabad mozgáshoz való jogukat?

____________

1     A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 166., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 72. o.).

2     A munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2011. L 141., 1. o.).