Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal de grande instance de Rennes (Franța) la 21 ianuarie 2020 – PF, QG/Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF)

(Cauza C-27/20)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal de grande instance de Rennes

Părțile din procedura principală

Reclamanți: PF, QG

Pârâtă: Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF)

Întrebarea preliminară

Dreptul Uniunii, în special articolele 20 și 45 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și articolul 4 din Regulamentul nr. 883/20041 și articolul 7 din Regulamentul nr. 492/20112 , trebuie interpretat în sensul că se opune unei dispoziții naționale, cum este articolul R 532-3 din Codul securității sociale, care definește anul calendaristic de referință pentru calcularea prestațiilor familiale ca fiind penultimul an care precedă perioada de plată, a cărui aplicare conduce, într-o situație în care beneficiarul cunoaște, după o creștere semnificativă a veniturilor sale în alt stat membru, o scădere ulterioară a acestora la întoarcerea în statul său de origine, la faptul că beneficiarul respectiv, spre deosebire de rezidenții care nu și-au exercitat dreptul la liberă circulație, este privat, în parte, de drepturile la alocații familiale?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO 2004, L 166, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 82).

2     Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii (JO 2011, L 141, p. 1).