Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. siječnja 2020. uputio Conseil d'État (Belgija) – E. M. T. protiv Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(predmet C-20/20)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: E. M. T.

Druga stranka u postupku: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Prethodno pitanje

Treba li članak 46. Direktive 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite1 , prema kojem podnositelji zahtjeva moraju imati pravo na učinkoviti pravni lijek protiv odluka ‚donesen[ih] u vezi s njihovim zahtjevom za međunarodnu zaštitu’, i članak 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, u vezi s člancima 20. i 26. Direktive 2013/32/EU, tumačiti na način da im se protivi nacionalno postupovno pravilo, poput članka 39/57 Zakona od 15. prosinca 1980. o pristupu državnom području, boravku, nastanjenju i udaljavanju stranaca, u kojem je rok za podnošenje pravnog lijeka protiv odluke o odbijanju naknadnog zahtjeva za međunarodnu zaštitu utvrđen na deset ‚kalendarskih’ dana od dostave upravne odluke, ‚ako je postupak pokrenuo stranac koji se u trenutku dostave odluke nalazi na određenom mjestu iz članaka 74/8 i 74/9 [tog zakona] ili je stavljen na raspolaganje vladi’, osobito ako žalitelj, nakon dostave prethodno navedene upravne odluke, mora pronaći novog pravnog savjetnika u okviru besplatne pravne pomoći kako bi pokrenuo žalbeni postupak?

____________

1 SL 2013., L 180, str. 60. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 12., str. 249.)