Language of document :

A Conseil d'État (Belgium) által 2020. január 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – E.M.T. kontra Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(C-20/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Felperes: E.M.T.

Alperes: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1 20. és 26. cikkével összefüggésben értelmezett 46. cikkét - amely szerint a kérelmezőknek hatékony jogorvoslathoz való jogot kell biztosítani a „nemzetközi védelem iránti kérelem ügyében” hozott határozat tárgyában -, és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes egy olyan nemzeti eljárási szabály, mint a loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (a külföldieknek az ország területére történő beutazásáról, tartózkodásáról, letelepedéséről és kiutasításáról szóló, 1980. december 15-i törvény) 39/57. cikke, amely a közigazgatási határozat kézbesítésétől számítva tíz „naptári” napban határozza meg a nemzetközi védelem iránti ismételt kérelmet elutasító határozat elleni jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidőt, „amikor olyan külföldi nyújtja be a jogorvoslatot, aki a határozatról történő értesítés időpontjában [ugyanezen törvénynek] a 74/8. cikkében és a 74/9. cikkében említett meghatározott helyen található, vagy őt a kormány rendelkezésére bocsátották”, különösen, amikor a felülvizsgálatot kérelmezőnek a fent hivatkozott közigazgatási határozatról történő értesítését követően a jogorvoslati eljárás elindítása érdekében új ügyvédet kell találnia az ingyenes jogi segítségnyújtás igénybevételének keretében?

____________

1 HL 2013. L 180., 60. o.; helyesbítés: HL 2016. L 198., 50. o.