Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Belgia) la 17 ianuarie 2020 – E. M. T./Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Cauza C-20/20)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Recurent: E. M. T.

Intimat: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Întrebarea preliminară

Articolul 46 din Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale1 , potrivit căruia solicitanții trebuie să aibă dreptul la o cale de atac efectivă împotriva deciziilor „luate cu privire la cererea lor de protecție internațională”, și articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene coroborate cu articolele 20 și 26 din Directiva 2013/32 trebuie interpretate în sensul că se opun unei norme de procedură naționale precum articolul 39/57 din loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (Legea din 15 decembrie 1980 privind accesul pe teritoriu, șederea, stabilirea și îndepărtarea străinilor), care instituie termenul de 10 zile «calendaristice» de la notificarea deciziei administrative pentru formularea căii de atac împotriva unei decizii de respingere a cererii ulterioare de protecție internațională, «în cazul în care calea de atac este introdusă de un străin care se află, la momentul notificării deciziei, într-un loc determinat prevăzut la articolele 74/8 și 74/9 [din aceeași lege ] sau care este pus la dispoziția guvernului», în special atunci când recurentul trebuie, ulterior notificării deciziei administrative citate anterior, să facă demersuri pentru a găsi un nou consilier juridic cu beneficiul de asistență judiciară gratuită pentru a iniția procedura privind căile de atac?

____________

1     JO 2013, L 180, p. 60.