Language of document :

A Klagenævnet for Udbud (Dánia) által 2020. január 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Simonsen & Weel A/S kontra Nordjylland régió és Syddanmark régió

(C-23/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: dán

A kérdést előterjesztő bíróság

Klagenævnet for Udbud

Az alapeljárás felei

Felperes: Simonsen & Weel A/S

Alperesek: Nordjylland régió és Syddanmark régió

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 2014/24 irányelv1 V. melléklete C. részének 7. pontjával és V. melléklete C. része 10. pontjának a) alpontjával összefüggésben úgy kell-e értelmezni az egyenlő bánásmód és az átláthatóság [2014/24] irányelv 18. cikkének (1) bekezdésében és [a 2014/24 irányelv] 49. cikkében rögzített elvét, hogy a jelen ügyhöz hasonló ügyben a közbeszerzési eljárást megindító hirdetménynek tájékoztatást kell tartalmaznia az ajánlati felhívás tárgyát képező keretmegállapodás alapján teljesítendő árubeszerzés becsült mennyiségére és/vagy becsült értékére vonatkozóan?

Amennyiben erre a kérdésre igenlő választ kell adni, a Bíróság álláspontja szerint úgy kell-e értelmezni a fenti rendelkezéseket, hogy a keretmegállapodást illetően a tájékoztatást a) teljeskörűen és/vagy b) azon eredeti ajánlatkérő szerv (a jelen ügyben a Nordjylland régió) vonatkozásában kell megadni, amely úgy nyilatkozott, hogy az ajánlati felhívás alapján megállapodást kíván kötni és/vagy c) azon eredeti ajánlatkérő szerv (a jelen ügyben a Syddanmark régió) vonatkozásában kell megadni, amely pusztán úgy nyilatkozott, hogy opcionálisan vesz részt a keretmegállapodásban?

A 2014/24 irányelv V. melléklete C. részének 7. pontjával és V. melléklete C. része 10. pontjának a) alpontjával összefüggésben úgy kell-e értelmezni az egyenlő bánásmód és az átláthatóság [2014/24] irányelv 18. cikkének (1) bekezdésében, valamint [a 2014/24 irányelv] 33. és 49. cikkében rögzített elvét, hogy a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményben vagy az ajánlattételhez szükséges dokumentációban rögzíteni kell az ajánlati felhívás tárgyát képező keretmegállapodás alapján teljesítendő árubeszerzésnek azt a legnagyobb mennyiségét és/vagy legmagasabb értékét, amelynek elérése esetén hatályát veszti a szóban forgó keretmegállapodás?

Amennyiben erre a kérdésre igenlő választ kell adni, a Bíróság álláspontja szerint úgy kell-e értelmezni a fenti rendelkezéseket, hogy a keretmegállapodást illetően a fenti felső határt a) teljeskörűen és/vagy b) azon eredeti ajánlatkérő szerv (a jelen ügyben a Nordjylland régió) vonatkozásában kell megjelölni, amely úgy nyilatkozott, hogy az ajánlati felhívás alapján megállapodást kíván kötni és/vagy c) azon eredeti ajánlatkérő szerv (a jelen ügyben a Syddanmark régió) vonatkozásában kell megadni, amely pusztán úgy nyilatkozott, hogy opcionálisan vesz részt a keretmegállapodásban?

Amennyiben az első kérdésre és/vagy a második kérdésre igenlő választ kell adni, feltéve hogy az e válaszok tartalma szempontjából releváns, a Bíróságtól az alábbi kérdésre várnak választ:

A 2014/24 irányelv V. melléklete C. részének 7. pontjával és V. melléklete C. része 10. pontjának a) alpontjával összefüggésben úgy kell-e értelmezni a [92/13 irányelv] [2014/24] irányelv 33. és 49. cikkével összefüggésben értelmezett 2d. cikke (1) bekezdésének a) pontját, hogy az a feltétel, hogy „a közszolgáltató ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele nélkül ítélt oda szerződést”, a jelen ügyhöz hasonló olyan ügyre is vonatkozik, amelyben az ajánlatkérő szerv az előirányzott keretmegállapodásra vonatkozóan az Európai Unió Hivatalos Lapjában előzetesen közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt tett közzé, azonban

a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény nem felel meg az ajánlati felhívás tárgyát képező keretmegállapodás alapján teljesítendő árubeszerzés becsült mennyiségének és/vagy becsült értékének megjelölésére vonatkozó követelménynek, mivel annak becslését az ajánlattételhez szükséges dokumentáció tartalmazza, és

az ajánlatkérő szerv megsértette az ajánlati felhívás tárgyát képező keretmegállapodás alapján teljesítendő árubeszerzés legnagyobb mennyiségének és/vagy legmagasabb értékének a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményben vagy az ajánlattételhez szükséges dokumentációban történő meghatározására vonatkozó követelményt?

____________

1 A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 94., 65. o.).