Language of document :

A Verwaltungsgericht Gera (Németország) által 2019. november 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Toropet Ltd. kontra Landkreis Greiz

(C-836/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Gera

Az alapeljárás felei

Felperes: Toropet Ltd.

Alperes: Landkreis Greiz

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az 1069/2009 rendelet1 10. cikkének a) pontját, hogy a 3. kategóriába tartozó anyagként való eredeti minősítés megszűnik, ha bomlás vagy állagromlás révén az anyag emberi fogyasztásra alkalmatlanná válik?

Úgy kell-e értelmezni az 1069/2009 rendelet 10. cikkének f) pontját, hogy az állati eredetű termékek, vagy állati eredetű termékeket tartalmazó élelmiszerek tekintetében a 3. kategóriába tartozó anyagként való eredeti minősítés megszűnik, ha az anyag későbbi bomlási vagy állagromlási folyamatai köz- vagy állategészségügyi kockázatot jelentenek?

Az 1069/2009 rendelet 9. cikkének d) pontjában foglalt rendelkezést megszorítóan úgy kell-e értelmezni, hogy ahhoz, hogy fűrészporhoz hasonló idegen testekkel kevert anyag csak akkor sorolható be a 2. kategóriába, ha olyan feldolgozandó anyagról van szó, amelyet takarmányozási célra szánnak?

____________

1 A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2009. L 300., 1. o.).